สถานที่จัดงานแต่งงานในสวน, เรือนไทย รับจัดงานแต่งงาน